รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,พนักงานบริการ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,พนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลนบพิตำ ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาล.pdf (37 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( รายวัน ) ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( รายวัน )

ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ปฎิบัติงานแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf (68 downloads)

“เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาล นพ.กฤษณ์ เพชรสำรวล นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนบพิตำ เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
เพื่อทำความสะอาดอาคารสำนักงานโรงพยาบาลนบพิตำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงานโรงพยาบาลนบพิตำ
โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนบพิตำ ในชุดปฏิบัติงานจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน

โครงการเยี่ยมบ้านด้วยใจหมออนามัยคนที่สอง

…………………………………………………………………………

เมื่อวันที่  12 กรกฎาคม 2661  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนบพิตำ  ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ  “เยี่ยมบ้านด้วยหัวใจหมออนามัยคนที่สอง”  แก่  อสม.  ณ รพ.สต.บ้านหัวทุ่ง  เพื่อเป็นการเสริมพลังแก่ อสม.  ในการทำงานเยี่ยมบ้าน  และร่วมด้วยกันระหว่างโรงพยาบาล  รพ.สต. และ อสม.  เพื่อให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงการรับบริการและได้รับบริการที่มีคุณภาพ

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

เมื่อวันที่  16 กรกฎาคม 2661  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนบพิตำ  ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ  การดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ  ในหัวข้อสุข  5 มิติ แก่ผู้สูงอายุ  ณ รพ.สต.บ้านหัวทุ่ง  เพื่อเป็นการเสริมพลังให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงค์ชีวิตได้อย่างมีความสุข

 

ร่วมงานเต้นบาสโลบ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10

เจ้าหน้าที่พร้อม อสม. เครื่อข่ายสุขภาพอำเภอนบพิตำเข้าร่วม  “โครงการสร้างพลังสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในท่าบาสโลบกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราชและเครือข่าย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร”  ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

1 2 3