บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานนครศรีธรรมราช มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และทุนการศึกษา ประจำปี 2560