ร่วมงานเต้นบาสโลบ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10

เจ้าหน้าที่พร้อม อสม. เครื่อข่ายสุขภาพอำเภอนบพิตำเข้าร่วม  “โครงการสร้างพลังสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในท่าบาสโลบกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราชและเครือข่าย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร”  ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช