“เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาล นพ.กฤษณ์ เพชรสำรวล นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนบพิตำ เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
เพื่อทำความสะอาดอาคารสำนักงานโรงพยาบาลนบพิตำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงานโรงพยาบาลนบพิตำ
โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนบพิตำ ในชุดปฏิบัติงานจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน