ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศโรงพยาบาลนบพิตำ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงพยาบาลนบพิตำ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยบำรุงของโรงพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนบพิตำ จึงขอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังต่อไปนี้คือ

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

– ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลนบพิต าในเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.00.น.

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9-22 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00.น. ในเวลาราชการ
ที่โรงพยาบาลนบพิต าโดยผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง

Donwload เอกสาร