งานการเงิน

ปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการปีงบประมาณ2562.doc (225 downloads)

แผนการใช้งบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณประจำปี-พ.ศ.2562ฉบับขออนุมัติปรับแผน-ครั้งที่2.pdf (182 downloads)
แผนการใช้งบประมาณ62รพนบพิตำ.pdf (236 downloads)
แผนการใช้งบประมาณปี-2562ฉบับขอปรับ1.pdf (234 downloads)

กลุ่มงานประกันฯ

คู่มือแนวทางประเมินหน่วยบริการประจำ_ปฐมภูมิ_ร่วมให้บริการ
ปฐมภูมิ
ปรับปรุงแนวทางขึ้นทะเบียน 62

แบบฟอร์มต่างๆ

ขอใช้บริการงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ.docx (238 downloads)
แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ไอที.doc (229 downloads)
เบิกของ-งานคอมพิวเตอร์.doc (199 downloads)
ยืม-คืนอุปกร์ไอที-โน๊ตบุค.doc (218 downloads)
ขออนุมัติขึ้นข้อมูลหน้าweb รพ_01
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม-1.docx (182 downloads)