งานการเงิน

ปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการปีงบประมาณ2562.doc (144 downloads)

แผนการใช้งบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณประจำปี-พ.ศ.2562ฉบับขออนุมัติปรับแผน-ครั้งที่2.pdf (91 downloads)
แผนการใช้งบประมาณ62รพนบพิตำ.pdf (140 downloads)
แผนการใช้งบประมาณปี-2562ฉบับขอปรับ1.pdf (138 downloads)

กลุ่มงานประกันฯ

คู่มือแนวทางประเมินหน่วยบริการประจำ_ปฐมภูมิ_ร่วมให้บริการ
ปฐมภูมิ
ปรับปรุงแนวทางขึ้นทะเบียน 62

แบบฟอร์มต่างๆ

ขอใช้บริการงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ.docx (141 downloads)
แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ไอที.doc (133 downloads)
เบิกของ-งานคอมพิวเตอร์.doc (121 downloads)
ยืม-คืนอุปกร์ไอที-โน๊ตบุค.doc (128 downloads)
ขออนุมัติขึ้นข้อมูลหน้าweb รพ_01
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม-1.docx (103 downloads)