งานการเงิน

ปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการปีงบประมาณ2562.doc (115 downloads)

แผนการใช้งบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณประจำปี-พ.ศ.2562ฉบับขออนุมัติปรับแผน-ครั้งที่2.pdf (69 downloads)
แผนการใช้งบประมาณ62รพนบพิตำ.pdf (108 downloads)
แผนการใช้งบประมาณปี-2562ฉบับขอปรับ1.pdf (106 downloads)

กลุ่มงานประกันฯ

คู่มือแนวทางประเมินหน่วยบริการประจำ_ปฐมภูมิ_ร่วมให้บริการ
ปฐมภูมิ
ปรับปรุงแนวทางขึ้นทะเบียน 62

แบบฟอร์มต่างๆ

ขอใช้บริการงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ.docx (111 downloads)
แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ไอที.doc (103 downloads)
เบิกของ-งานคอมพิวเตอร์.doc (90 downloads)
ยืม-คืนอุปกร์ไอที-โน๊ตบุค.doc (99 downloads)
ขออนุมัติขึ้นข้อมูลหน้าweb รพ_01
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม-1.docx (74 downloads)