งานการเงิน

ปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการปีงบประมาณ2562.doc (195 downloads)

แผนการใช้งบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณประจำปี-พ.ศ.2562ฉบับขออนุมัติปรับแผน-ครั้งที่2.pdf (148 downloads)
แผนการใช้งบประมาณ62รพนบพิตำ.pdf (197 downloads)
แผนการใช้งบประมาณปี-2562ฉบับขอปรับ1.pdf (192 downloads)

กลุ่มงานประกันฯ

คู่มือแนวทางประเมินหน่วยบริการประจำ_ปฐมภูมิ_ร่วมให้บริการ
ปฐมภูมิ
ปรับปรุงแนวทางขึ้นทะเบียน 62

แบบฟอร์มต่างๆ

ขอใช้บริการงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ.docx (201 downloads)
แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ไอที.doc (193 downloads)
เบิกของ-งานคอมพิวเตอร์.doc (166 downloads)
ยืม-คืนอุปกร์ไอที-โน๊ตบุค.doc (183 downloads)
ขออนุมัติขึ้นข้อมูลหน้าweb รพ_01
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม-1.docx (149 downloads)