ติดต่อโรงพยาบาล

แผนที่โรงพยาบาล
https://goo.gl/maps/8rkoiFjrmB7GUjk18

เบอร์โทรติดต่อ : 075-355-676
อีเมล์ : noppitumhospital@gmail.com