ติดต่อโรงพยาบาล

แผนที่โรงพยาบาล
https://goo.gl/maps/8rkoiFjrmB7GUjk18

เบอร์โทรติดต่อ : 075-355-676 โทรสาร : 075-466-175
อีเมล์ : noppitumhospital.nst@gmail.com, noppitumhospital@saraban.mail.go.th, noppitum@noppitumhospital.go.th

ช่องทางร้องเรียน
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/noppitumhospital/
เบอร์โทร์ติดต่อ : 075-355-676