ประวัติ โรงพยาบาล

โรงพยาบาลนบพิตำ

ได้รับงบประมาณก่อสร้างเมื่อปี พ..2554  แต่ไม่มีผู้ประมูลรับเหมาก่อสร้างจนเมื่อปี พ..2557 มีผู้เปิดซองยื่นเสนอราคาก่อสร้าง และก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก บ้านพัก 1 หลัง ระบบประปา
โรงกำเนิดไฟฟ้า อาคารพัสดุซักฟอก รั้ว ถนนภายใน และเสาธงชาติ แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม
2557 และทาง รพ.ท่าศาลาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนบพิตำและรพ.สต.บ้านโรงเหล็กร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคคลากรและครุภัณฑ์และทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระเมื่อ 19 ธันวาคม 2557 เปิดให้บริการประชาชน เมื่อ 19 มกราคม 2558 บนเนื้อที่  27 ไร่  2 งาน 60 ตารางวา
เมื่อ 
8 กุมภาพันธ์ 2558 คณะสงฆ์และประชาชนอำเภอนบพิตำ ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลขึ้นเพื่อหาทุนจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพิ่มเติม ได้เงินจำนวน  1,093,067 บาท

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐาน  บริการเพื่อชุมชนสุขภาพดี  บุคลากรมีความสุข