ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน.pdf (36 downloads)

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน-ตุลาคม.pdf (20 downloads)