รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

ประกาศมาตรการดำเนินการในกรณีเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ

ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf (35 downloads)

แผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-เทคนิคการแพทย์.pdf (19 downloads)

 

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์-งานบริหาร.pdf (16 downloads)

 

แผนจัดซื้อวัสดุต่าง-ๆ-บริหาร.pdf (16 downloads)

 

แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์-และเวชภัณฑ์มิใช่ยา-ฝ่ายการพยาบาล.pdf (16 downloads)

 

แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา-ทันตกรรม.pdf (14 downloads)

 

แผนซื้อประเภทวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา-งานรังสีวิทยา.pdf (14 downloads)

 

แผนจัดซื้อยา-1.pdf (34 downloads)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ปฎิบัติงานแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ปฎิบัติงานแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก-31-ต.ค.-61.pdf (48 downloads)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( รายวัน )

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( รายวัน )

ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ปฎิบัติงานแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา

 

ประกาศรับสมัครงาน-8-22-ต.ค.-61.pdf (72 downloads)

ประกาศโรงพยาบาลนบพิตำ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงพยาบาลนบพิตำ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานช่วยการพยาบาล
ผลการคัดเลือกผู้ช่วยพยาบาล.jpg (79 downloads)

ประชาชนอำเภอนบพิตำร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยรถเคลื่อนที่หนึ่งขบวน มีรถจำนวน 4 คัน ณ ศาลาประชาคม อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โพสต์โดย โรงพยาบาลนบพิตำ นครศรีธรรมราช บน 23 มีนาคม 2018

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 (แบบ สขร.) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-มี.ค..pdf (74 downloads)

1 2 3 4