ประชาชนอำเภอนบพิตำร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยรถเคลื่อนที่หนึ่งขบวน มีรถจำนวน 4 คัน ณ ศาลาประชาคม อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โพสต์โดย โรงพยาบาลนบพิตำ นครศรีธรรมราช บน 23 มีนาคม 2018