ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

เอกสารแนบตามลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/open?id=1uHtdiXbnJaGzgBBFLqGtnrgTAFJme5Df

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *