สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน.pdf (262 downloads)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน-ตุลาคม.pdf (220 downloads)