สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน.pdf (79 downloads)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน-ตุลาคม.pdf (65 downloads)