เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนบพิตำ

ดาวน์โหลดเอกสาร

…………………………………………………………………………

ปีงบประมาณ 2562

   แบบฟอร์ม

 

   แผนการใช้งบประมาณ

 

แผนการใช้งบประมาณประจำปี-พ.ศ.-2562ฉบับขออนุมัติปรับแผน.pdf (450 downloads)

 

แผนการใช้งบประมาณ62คปสอนบพิตำ.pdf (283 downloads)

 

   แผนปฎิบัติการ ( Action plan )

 

 

Action-planแผนปฏิบัติการ-เครือข่าย-2562.pdf (1524 downloads)

………………………………………………………………………………………..