โรงพยาบาลนบพิตำ

cropped-NewLogoWhite-1.png

ดาวน์โหลดเอกสาร

…………………………………………………………………………

ปีงบประมาณ 2562

   แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการปีงบประมาณ2562.doc (75 downloads)

   แผนการใช้งบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณประจำปี-พ.ศ.2562ฉบับขออนุมัติปรับแผน-ครั้งที่2.pdf (31 downloads) แผนการใช้งบประมาณ62รพนบพิตำ.pdf (64 downloads) แผนการใช้งบประมาณปี-2562ฉบับขอปรับ1.pdf (59 downloads)

   แผนปฎิบัติการ ( Action plan )

แผนปฎิบัติการAction-planประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562ฉบับเพิ่มเติม.pdf (33 downloads) Action-plan1.pdf (137 downloads)

…………………………………………………………………………

ปีงบประมาณ 2561

ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2561.docx (165 downloads)
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2561.xls (188 downloads)
กลยุทธรพนบพิตำ60-64.xls (136 downloads)

กลุ่มงานเภสัชกรรม
บัญชียาและวัสดุเภสัชภัณฑ์-รพ.สต.เครือข่ายนบพิตำ.xls (159 downloads)

ปีงบประมาณ 2560

กลุ่มงานประกันฯ

แบบฟอร์มต่างๆ

ขอใช้บริการงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ.docx (71 downloads) แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ไอที.doc (64 downloads) เบิกของ-งานคอมพิวเตอร์.doc (50 downloads) ยืม-คืนอุปกร์ไอที-โน๊ตบุค.doc (62 downloads)

ขออนุมัติขึ้นข้อมูลหน้าweb รพ_01

แบบฟอร์มขอใช้บริการงานช่างและซ่อมบำรุงฯ (137 downloads) แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม-1.docx (29 downloads)