โรงพยาบาลนบพิตำ

cropped-NewLogoWhite-1.png

ดาวน์โหลดเอกสาร

…………………………………………………………………………

ปีงบประมาณ 2562

   แบบฟอร์ม

 

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการปีงบประมาณ2562.doc (61 downloads)

 

   แผนการใช้งบประมาณ

 

แผนการใช้งบประมาณประจำปี-พ.ศ.2562ฉบับขออนุมัติปรับแผน-ครั้งที่2.pdf (14 downloads)

 

แผนการใช้งบประมาณ62รพนบพิตำ.pdf (49 downloads)

 

แผนการใช้งบประมาณปี-2562ฉบับขอปรับ1.pdf (48 downloads)

 

 

   แผนปฎิบัติการ ( Action plan )

 

แผนปฎิบัติการAction-planประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562ฉบับเพิ่มเติม.pdf (15 downloads)

 

Action-plan1.pdf (109 downloads)

 

 

…………………………………………………………………………

ปีงบประมาณ 2561

ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2561.docx (150 downloads)
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2561.xls (173 downloads)
กลยุทธรพนบพิตำ60-64.xls (123 downloads)

กลุ่มงานเภสัชกรรม
บัญชียาและวัสดุเภสัชภัณฑ์-รพ.สต.เครือข่ายนบพิตำ.xls (146 downloads)

ปีงบประมาณ 2560

แบบฟอร์มต่างๆ

 

ขอใช้บริการงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ.docx (60 downloads)

 

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ไอที.doc (54 downloads)

 

เบิกของ-งานคอมพิวเตอร์.doc (40 downloads)

 

ยืม-คืนอุปกร์ไอที-โน๊ตบุค.doc (52 downloads)

 

ขออนุมัติขึ้นข้อมูลหน้าweb.doc (47 downloads)

 

แบบฟอร์มขอใช้บริการงานช่างและซ่อมบำรุงฯ (125 downloads)

 

แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม-1.docx (17 downloads)