แผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-เทคนิคการแพทย์.pdf (24 downloads)

 

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์-งานบริหาร.pdf (22 downloads)

 

แผนจัดซื้อวัสดุต่าง-ๆ-บริหาร.pdf (22 downloads)

 

แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์-และเวชภัณฑ์มิใช่ยา-ฝ่ายการพยาบาล.pdf (24 downloads)

 

แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา-ทันตกรรม.pdf (19 downloads)

 

แผนซื้อประเภทวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา-งานรังสีวิทยา.pdf (20 downloads)

 

แผนจัดซื้อยา-1.pdf (42 downloads)