ประกาศมาตรการดำเนินการในกรณีเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ

ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf (51 downloads)

หนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด-ประกาศ-2562.pdf (47 downloads)

อนุมัติงบค่าบริการทางการแพทย์(งบค่าเสื่อมปี2562 )ระดับจังหวัด , ระดับหน่วยบริการ

 

 

อนุมัติงบค่าบริการทางการแพทย์งบค่าเสื่อมปี2562-ระดับจังหวัด.pdf (42 downloads)

 

อนุมัติงบค่าบริการทางการแพทย์งบค่าเสื่อมปี2562-ระดับหน่วยบริการ.pdf (44 downloads)

แผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-เทคนิคการแพทย์.pdf (29 downloads)

 

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์-งานบริหาร.pdf (28 downloads)

 

แผนจัดซื้อวัสดุต่าง-ๆ-บริหาร.pdf (28 downloads)

 

แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์-และเวชภัณฑ์มิใช่ยา-ฝ่ายการพยาบาล.pdf (30 downloads)

 

แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา-ทันตกรรม.pdf (26 downloads)

 

แผนซื้อประเภทวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา-งานรังสีวิทยา.pdf (26 downloads)

 

แผนจัดซื้อยา-1.pdf (55 downloads)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ปฎิบัติงานแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ปฎิบัติงานแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก-31-ต.ค.-61.pdf (67 downloads)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( รายวัน )

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( รายวัน )

ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ปฎิบัติงานแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา

 

ประกาศรับสมัครงาน-8-22-ต.ค.-61.pdf (82 downloads)

“เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาล นพ.กฤษณ์ เพชรสำรวล นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนบพิตำ เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
เพื่อทำความสะอาดอาคารสำนักงานโรงพยาบาลนบพิตำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงานโรงพยาบาลนบพิตำ
โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนบพิตำ ในชุดปฏิบัติงานจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน

1 2 3