ดาวน์โหลด

cropped-NewLogoWhite-1.png

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

แผนการใช้งบประมาณประจำปี-พ.ศ.-2562ฉบับขออนุมัติปรับแผน.pdf (73 downloads)

ปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการปีงบประมาณ2562.doc (67 downloads)

 

Action-plan1.pdf (119 downloads)

 

แผนการใช้งบประมาณ62รพนบพิตำ.pdf (56 downloads)

 

แผนการใช้งบประมาณปี-2562ฉบับขอปรับ1.pdf (52 downloads)

 

แผนการใช้งบประมาณ62คปสอนบพิตำ.pdf (46 downloads)

 

ปีงบประมาณ 2561

ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2561.docx (156 downloads)
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2561.xls (178 downloads)
กลยุทธรพนบพิตำ60-64.xls (128 downloads)

กลุ่มงานเภสัชกรรม
บัญชียาและวัสดุเภสัชภัณฑ์-รพ.สต.เครือข่ายนบพิตำ.xls (151 downloads)

ปีงบประมาณ 2560

แบบฟอร์มต่างๆ

 

ขอใช้บริการงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ.docx (64 downloads)

 

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ไอที.doc (58 downloads)

 

เบิกของ-งานคอมพิวเตอร์.doc (45 downloads)

 

ยืม-คืนอุปกร์ไอที-โน๊ตบุค.doc (55 downloads)

 

ขออนุมัติขึ้นข้อมูลหน้าweb.doc (51 downloads)

 

แบบฟอร์มขอใช้บริการงานช่างและซ่อมบำรุงฯ (128 downloads)

 

แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม-1.docx (22 downloads)