ดาวน์โหลด

cropped-NewLogoWhite-1.png

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

แผนการใช้งบประมาณประจำปี-พ.ศ.-2562ฉบับขออนุมัติปรับแผน.pdf (19 downloads)

ปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการปีงบประมาณ2562.doc (46 downloads)

 

Action-plan1.pdf (64 downloads)

 

แผนการใช้งบประมาณ62รพนบพิตำ.pdf (35 downloads)

 

แผนการใช้งบประมาณปี-2562ฉบับขอปรับ1.pdf (34 downloads)

 

แผนการใช้งบประมาณ62คปสอนบพิตำ.pdf (24 downloads)

 

ปีงบประมาณ 2561

ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2561.docx (143 downloads)
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2561.xls (167 downloads)
กลยุทธรพนบพิตำ60-64.xls (116 downloads)

กลุ่มงานเภสัชกรรม
บัญชียาและวัสดุเภสัชภัณฑ์-รพ.สต.เครือข่ายนบพิตำ.xls (140 downloads)

ปีงบประมาณ 2560

แบบฟอร์มต่างๆ

 

ขอใช้บริการงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ.docx (46 downloads)

 

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ไอที.doc (47 downloads)

 

เบิกของ-งานคอมพิวเตอร์.doc (34 downloads)

 

ยืม-คืนอุปกร์ไอที-โน๊ตบุค.doc (45 downloads)

 

ขออนุมัติขึ้นข้อมูลหน้าweb.doc (40 downloads)

 

แบบฟอร์มขอใช้บริการงานช่างและซ่อมบำรุงฯ (117 downloads)

 

แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม-1.docx (11 downloads)