ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,พนักงานรักษาความปลอดภัย,พนักงานทำความสะอาด

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สอ

Read more

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนบพิตำ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนบ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,พนักงานรักษาความปลอดภัย,พนักงานทำความสะอาด

Read more