ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่งพนักงานประจำห้องย

Read more

รพ.นบพิตำ แจ้งประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อยาและวัสดุเภสัชภัณฑ์หน่วยงานเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2566

รพ.นบพิตำ แจ้งประกาศ เรื

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) 2 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ

Read more

รพ.นบพิตำ แจ้งประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องแพทย์แผนไทย ห้องยา ห้องชันสูตร ห้องบริการด้านปฐมภูมิฯ

รพ.นบพิตำ แจ้งประกาศ เรื

Read more