ประกาศผลสอบ บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,แพทย์แผนไทย,เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

Read more

ประกาศ แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,แพทย์แผนไทย,เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

ตามที่โรงพยาบาลนบพิตำ ได

Read more

ด่วน !! เนื่องจากเหตุอุทกภัย ขอประกาศเลื่อนสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ในวันที่ 4 ธ.ค 63 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ด่วน !! ประกาศเลื่อนสอบค

Read more

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,แพทย์แผนไทย,เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สอ

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) 3 อัตรา

พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา แพ

Read more