ประกาศโรงพยาบาลนบพิตำ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงพยาบาลนบพิตำ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานช่วยการพยาบาล
ผลการคัดเลือกผู้ช่วยพยาบาล.jpg (94 downloads)

ประชาชนอำเภอนบพิตำร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยรถเคลื่อนที่หนึ่งขบวน มีรถจำนวน 4 คัน ณ ศาลาประชาคม อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โพสต์โดย โรงพยาบาลนบพิตำ นครศรีธรรมราช บน 23 มีนาคม 2018

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 (แบบ สขร.) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-มี.ค..pdf (85 downloads)

ประกาศโรงพยาบาลนบพิตำ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่โรงพยาบาลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวฯ ด้วยเงินบารุงของโรงพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลนบพิตำ
จำนวน 2 อัตรา โดยใช้วิธีการสรรหาจากใบสมัคร ซึ่งได้สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนในวันที่ 6 มีนาคม
2561 แล้วนั้น ในการนี้ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

ประกาศโรงพยาบาลนบพิตำ.pdf (177 downloads)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING ) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเคลื่อนยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กจำนวน 1 คัน

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING ) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเคลื่อนยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กจำนวน 1 คัน

 

ประกาศเชิญชวน.pdf (103 downloads)

 

เอกสารประกวดราคา-1.pdf (142 downloads)

 

spec-รถบรรทุก.pdf (94 downloads)

 

รถบรรทุก.pdf (94 downloads)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสารขาด ๑๒ ที่นั่ง ( ดีเซล ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสารขาด ๑๒ ที่นั่ง ( ดีเซล ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

 

เอกสารเชิญชวน.pdf (87 downloads)

 

เอกสารประกวดราคา.pdf (93 downloads)

 

spec-รถตู้ไม่น้อยกว่า-12-ที่นั่ง-ปรับสเปค.pdf (89 downloads)

 

ราคากลาง.pdf (93 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานประจำห้องยา

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิสอบโรงพยาบาลนบพิตำ.pdf (158 downloads)

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (รถบรรทุกขนาด 1 ตัน,รถพยาบาล,รถโดยสาร 12 ที่นั่ง)

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (รถบรรทุกขนาด 1 ตัน,รถพยาบาล,รถโดยสาร 12 ที่นั่ง)

ประกาศเผยแพร่.pdf (93 downloads)
1 2 3 4 5 8