รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (แบบ สขร.) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-ก.พ..pdf (61 downloads)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานประจำห้องยา

2ประกาศรพ.นบพิตำ29มค61.pdf (482 downloads)

เอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 ราคา

เอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 ราคา

เอกสารเชิญชวน-1.pdf (95 downloads)

 

เอกสารประกวดราคา-1.pdf (86 downloads)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

ประกาศจังหวัด.pdf (87 downloads)                                                                                    .

ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf (109 downloads)                                                                            .

spec-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว.pdf (113 downloads)                                                                    .

ราคากลางงานบ้านงานครัว.pdf (83 downloads)

เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

เอกสารเชิญชวน.pdf (102 downloads)

 

เอกสารประกวดราคา.pdf (122 downloads)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ระยะ-5-ปี-2561-2564.pdf (93 downloads)

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์,เครื่องวัดความดันโลหิตปรอท)

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์,เครื่องวัดความดันโลหิตปรอท)

ขึ้นเว็บ-ประกาศราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-จำนวย-2-รายการ.pdf (171 downloads)

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์)

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-2561.pdf (100 downloads)
1 2 3 4 5 6 7