รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ.pdf (130 downloads)

โรงพยาบาลนบพิตำ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน

คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดู VDO

โรงพยาบาลนบพิตำ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน

ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
ดังเอกสารแนบ
ประกาศสำนักปลัดกระทรวง.pdf (64 downloads)

ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องนึ่ง,เครื่องวัดความดันโลหิต)

ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องนึ่ง,เครื่องวัดความดันโลหิต)

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์-2.pdf (119 downloads)

ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม,เครื่องอบผ้า)

ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม,เครื่องอบผ้า)

 

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-1.pdf (102 downloads)

ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก)

ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้)

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ-รถบรรทุก-1.pdf (123 downloads)

ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้)

ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้)

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ-รถตู้-1.pdf (99 downloads)

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (แบบ สขร.) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-ธ.ค..pdf (61 downloads)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยทันตแพทย์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยทันตแพทย์  ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560

ประกาศรพ.นบพิตำ28พย60.pdf (261 downloads)
1 4 5 6 7 8