ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก)

ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้)

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ-รถบรรทุก-1.pdf (113 downloads)

ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้)

ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้)

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ-รถตู้-1.pdf (91 downloads)

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (แบบ สขร.) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-ธ.ค..pdf (57 downloads)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยทันตแพทย์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยทันตแพทย์  ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560

ประกาศรพ.นบพิตำ28พย60.pdf (257 downloads)

แผนปฏิบัติการด้านการเงินการคลังงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ปีงบประมาณ2561

แผนปฏิบัติการด้านการเงินการคลังงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ปีงบประมาณ2561

แผนปฏิบัติการด้านการเงินการคลังงบลงทุนงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ2561.pdf (77 downloads)

รายงานผลการปฎิบัติตามคู่มือโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์

รายงานผลการปฎิบัติตามคู่มือ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์.pdf (52 downloads)

คู่มือมาตรฐานกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการ และการติดตามประเมินผล

คู่มือกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์.pdf (51 downloads)

ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท

เอกสารเพิ่มเติม [Download not found]

รพ.นบพิตำพร้อมใจกันปลูกดาวเรือง เพื่อบานพร้อมกัน ตุลาคม เพื่อในหลวงรัชกาลที่ ๙

โรงพยาบาลนบพิตำได้จัดกิจกรรม ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙
เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดิน ทันช่วง 25-26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันถวายเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙
นำโดยนายแพทย์ยุทธนา สุทธิธนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนบพิตำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ข้าราชการและลูกจ้างพร้อมใจกันนำกล้าต้นไม้มาฝังปลูกบริเวณหน้าโรงพยาบาลนบพิตำรอวันที่จะเติบโตและบานสะพรั่งสวยงาม

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานนครศรีธรรมราช มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และทุนการศึกษา ประจำปี 2560

1 4 5 6 7